Registrera

Genom att registrera dig på BoonAir kan du kostnadsfritt lägga upp dina tjänster för direktbokning på sidan. Likväl kan du som registrerad söka och boka alla tjänster direkt här.

På BoonAir är registreringen personlig och kostnadsfri.

  • Du måste ha fyllt 18 år, i annat fall ha en målsman som registrerar sig och därmed går i god för dig. Observera att ni måste vara skrivna på samma adress. Om du är under 18 år så skriver du in det i tjänsteannonsen, tillsammans med din relation till den registrerade.
  • Du måste ha ett tiosiffrigt personnummer. Ditt personnummer kommer aldrig exponeras för någon utan utgör en säkerhetsparameter för identifiering.
  • Du måste vara registrerad på den adress du anger. Din adress, e-mail och telefonnummer kommer aldrig heller de exponeras offentligt utan bara vara synlig på den bokningsbekräftelse som följer ett köp eller en försäljning.

Alla ska kunna känna sig trygga med att alla köpare och säljare på BoonAir har en identitet och kan därmed också uteslutas och i och med det ha förbrukat sin möjlighet att använda sig av tjänsten.

Registrera dig