Inom industi innefattar mina tjänster att arbeta som montör och service tekniker: att bygga elskåp, reparation av maskiner samt service av dessa. Mina tjänster innefattar även Plc programmering och monitorering, samt att bygga ihop maskiner, pneumatik och annat säkerhets och mekaniskt arbete.

Händigt arbete vid förfrågan!

Jamilson, Handy man.

Jag är en automationsingenjör i mekatronik som brinner för att reparera saker och åtgärda fel i hem och företag. De arbeten som jag utför är möbelmontage, elmontage och mekaniskmontage. I hem inkluderar detta att sätta upp hyllor och bänkar i kök, installera lampor, byta fönster,att reparera hemelektronik, så som mobiler och data, samt installation och reparation av maskiner. Händigt arbete vid förfrågan!