Tar med min maskin och verktyg till dej. Utförandet tar cirka 15 min per sax.

Kunskap/Meriter/Behörighet
Slipning