Tar med maskin och verktyg. Utförandet tar cirka 20 min per kniv.

Kunskap/Meriter/Behörighet
Slipning