Yoga som anpassas utefter individens/gruppens förutsättningar men utgår ifrån Ashtanga yogans flöde. Beroende på längden på klassen fördjupas olika positioner mer eller mindre, I mån av önskan så korrigerar och hjälper jag deltagare i positioner samt visar alternativ. Jag strävar efter att man som deltagare ska hitta ett balanserat fysiskt flöde och mental närvaro under klassen, vilket är skillnaden mellan stretchpass och yoga.

Ashtangayogan är en relativt fysisk form av yoga och därför inte ultimat för t ex pensionärsgrupper eller fysiskt mycket begränsade individer.

Jag kommer antingen hem till dig eller till den adress var du/ni önskar klassen, max 20km utanför postnummer 311 97.

Väl mött! Jenny

Kunskap/Meriter/Behörighet
20 år av instruerande för både privatpersoner och grupper efter en längre tid i Mysore (Indien) med Ashtangayoga studier.