Yoga som anpassas utefter individens/gruppens förutsättningar men utgår ifrån Ashtanga yogans flöde. Beroende på längden på klassen fördjupas olika po...